Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

3. ročník | Matematika | Zaokrouhlování

Zaokrouhlování

Zadání:Zaokrouhli na desítky a zapiš je do rámečku.

83
47
22
36
91
74
85
66

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda