Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Podstatná jména a jejich rod, číslo a pád

Podstatná jména a jejich rod, číslo a pád

Zadání:Doplň i, í, y, ý a správný rod u podstatných jmen.

Mcka  mlovala msku  plnou mléka .
Vždy ji vlzala, až se blštěla.
Ráda také lovla mši .
Jednou se jí podařil kaptální úlovek .
Lapla mšáka  Mšu .
Na svůj úlovek  bla opravdu pšná.
Hbtě přiběhla k babčce  a vskočila jí na kln .

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda