Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Předpony a předložky od, nad, pod, před

Předpony a předložky od, nad, pod, před

Zadání:Zvol z výběru ANO, pokud jde o předložku, nebo NE, jestliže to předložka není.

(Před)domem , (před)sebou , (pod)nikat , (pod)jet , (pod)vodník , (pod)mořem , (od)nést , (od)vás , (od)dech , (před)jaří , (před)pověď , (nad)pis , (nad)zemí , (nad)hodit , (od)var , (nad)bytek , (před)mět , (od)halení , (od)neděle , (pod)pálit .

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda

Předložka je neohebný slovní druh. Předložky stojí před podstatnými jmény, přídavnými jmény, číslovkami. Podle původu rozlišujeme předložky primární (též původní, v češtině např. na, v, do, z, k , u) a sekundární (též nepůvodní, např. kolem, díky, kvůli), které vznikly z jiných slovních druhů a ustálených frází.


xNápověda

Předložka je neohebný slovní druh. Předložky stojí před podstatnými jmény, přídavnými jmény, číslovkami. Podle původu rozlišujeme předložky primární (též původní, v češtině např. na, v, do, z, k , u) a sekundární (též nepůvodní, např. kolem, díky, kvůli), které vznikly z jiných slovních druhů a ustálených frází.