Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Předpony bez-, roz, vz- a předložka bez

Předpony bez-, roz-, vz-

Zadání:Napiš správně z nebo zz.

Rosypat, rohněvat, rouřit, roářit, rolít, robít, beubý,
rožhavit, rohádat, rolévat, rohlas, becitný, ročesat.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda