Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Rod mužský - vzor hrad

Rod mužský – vzor hrad

Zadání:Doplň chybějící písmena.

Vzul jsem si sandál, abch v obvacím pokoji nenašlapal.
Slšel jsi ty vstřel?
Topol se vpnaly do všky.
Babčka žehlila ubrus.
Jaké jsou důkaz?
Prales bly nepropustné.
Slon se bránil kl.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda