Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Rod mužský - vzor muž

Rod mužský – vzor muž

Zadání:Doplň správně chybějící písmena.

Zanesl bs vkaz docházky panu ředitel?
V bstřinách žijí pstruz.
Podívej se po topičov.
Mslvci usedli na pařez.
Na vlet do Paříže jsme jeli i s Francouz, Rus a Ital.
Co si mslíš o stavtel této budov?

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda