Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Rod mužský - vzor pán

Rod mužský – vzor pán

Zadání:Doplň chybějící písmena.

Vřiď ptlákov, že b si lesní pch mohl odpkat ve vězení.
Tam b bl s dalšími vlupky a sčáky.
Datl žijí v lese.
Pštros neobyčejně hbtě běhají.
Vděl jsem krokodýl a další plaz.
Kos zpíval na větv.
Ps byli uvázáni u boudy.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda