Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Rod mužský - vzory předseda a soudce

Rod mužský – vzory předseda a soudce

Zadání:Doplň správná chybějící písmena.

Podal jsem houslstov jeho mistrovský nástroj.
Řekni traktoristov, ab vspal ptle s oblm na voz, které táhli vol.
Přineste malířov štětce i barv.
Počas tenistov nepřálo.
Cyklstov se rozbla brzda.
Počas tenistov nepřálo.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda