Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Rod mužský - vzor stroj

Rod mužský – vzor stroj

Zadání:Vyber správně i, í, y, ý.

Zatopli jsme pod kotl.
Vřídil jsem Mrkov vaše vzkaz.
Na lžích se stávají těžké úraz.
Holub bdlí ve vkýři.
Dosud se těší vnikajícímu zdrav.
V kleci jsou holub i páv.
Nesmíte chrastit řetěz.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda