Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Rod střední - vzor město

Rod střední - vzor město

Zadání:Doplň správně chybějící písmena.

Zaberte oběma vesl.
Vr zamával křídl a zmzel v hlubně lesa.
S Bětčinými upřímnými slov jsem nesouhlasil.
Ve škole jsme se zabvali sloves.
Vězni mají železn pout.
Pozoroval jsem brouky s tykadl.
S kolka zavazadl chcete vcestovat?

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda