Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Rod střední - vzor moře

Rod střední – vzor moře

Zadání:Doplň správně chybějící písmena.

Po neb pluly tmavé mraky a zakryly slunce.
Na pol roste obilí.
Na jevšti se objevla baletka.
Uvzl jsem kol automoblu v bahně na pol.
Vtr si pohrával se stébl trávy.
Po Lab plují loďky osvětlené světl.
Dívky cvičí se švhadl a s míči.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda