Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Rod střední - vzor stavení

Rod střední – vzor stavení

Zadání:Doplň správně chybějící písmena.

V našem obdl topíme dřívm a uhlm.
Večer osvtíme celé naše královstv světl.
Vdáváme se na prázdniny i s kol.
Lbí se mi pobty v Posázav i Polab.
Znáš ldová příslov?
Běž naštípat dřív a nanos uhl.
Babička peče cukrov.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda