Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Rod ženský - vzor kost

Rod ženský – vzor kost

Zadání:Napiš do mezer správná písmena.

Ty jsi všemi mastm mazaný.
Ve step je neobvkle těké živobtí.
Obvil se náhle na návs s kopretinam, chrpam a růžem v ruce.
Ku ptlík kořenící směs.
Všel na břeh řeky Sázav jen v rozhalené košil.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda