Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Rod ženský - vzor žena

Rod ženský – vzor žena

Zadání:Doplň správná chybějící písmena.

Bla jsem na návštěvě u kamarádky Ev.
Její tatínek seděl v jejich velkém obdl u lamp a četl romány.
Z mís si bral cukrov a strkal si ho do pus.
Na břehu jezrka rostou vrb.
Zlosn se ukrl mezi skalam.
Večer létaly sov.
U pump ležely prasklé nádob.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda