Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Shoda přísudku s podmětem mužského rodu

Shoda přísudku s podmětem mužského rodu

Zadání:Napiš správná chybějící písmena.

Uličníci si nevšímal okol.
Fotbalisté hrál až do tm.
Chlapci si hrál na pískovšti s bábokam.
Jirka a Mirek potom pobrali báboky, lopatk i kyblčky a vpravil se domů.
Tatínkové večer četl pohádky.
Rodiče s nimi psal úkoly.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda