Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Shoda přísudku s podmětem - opakování

Shoda přísudku s podmětem – opakování

Zadání:Napiš správně i, í, y, ý.

Vlohy obchodů bl překrásně vzdobené.
Mamnky žáků naší škol upekl vborný povdlový závn.
Tvé nesmslné vroky nás šokoval.
Na podzmní vnobraní se sjížděl ldé z celé Morav.
Lidé čekal ve frontách.
Mnce se jim rozspal po zem.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda