Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Shoda přísudku s podmětem středního rodu

Shoda přísudku s podmětem středního rodu

Zadání:Napiš chybějící písmena.

Za okny vl mrazivý vtr.
Sněhové vločky vřily mezi strom.
Závěje se kupil za dveřm ldských příbtků.
Starostov se čelo pokrylo vráskam.
Slnice, cest i stezčky bly zaspány sněhem.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda