Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Shoda přísudku s podmětem v přítomném čase

Shoda přísudku s podmětem v přítomném čase

Zadání:Doplň správná chybějící písmena.

Hldač sedí v mstnosti a legitimuje náštěv.
štěvníci si zapsují přícho i ochod.
Mrek jde do vrobny nábtku za panem Hbtým.
Chlapec ťuká na okno, ale hldač ho neslší.
Vborní herci hrají a zpvají v muzkálech.

Kolik je ve cvičení sloves v přítomném čase?

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda