Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Shoda přísudku s podmětem ženského rodu

Shoda přísudku s podmětem ženského rodu

Zadání:Doplň správná chybějící písmena.

Helkoptéry přeletěl nebepečně níko nad strom.
Vrtule zvřil pra na zem.
Zdravotní sestry už na ně čekal.
Šál jim vlál ve zvřeném vchru.
Mši si udělal příbtek v obvacím pokoji mslvny.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda