Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Skupiny bě/bje, vě/vje, pě

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě

Zadání:Doplň chybějící písmena.

Půjdeš se mnou na obd, nebo si raději půjdeš zabhat?
Proč tak spcháš?
Musíme obt překážku. 
Vyprávj mi svůj příbh.
Pstěnýma rukama  jsem si odhrnul vlasy z čela.
Zatnul jsem ruce v pst.
Známý vdec nám vysvtlil velké obvy.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda