Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Slovesa

Slovesa

Zadání:Doplň cvičení.

Rád plavu u babičky v bstřině.
Řežu dřív plou na polnka.
Potácím se po úké stezičce, kloptám přes vmol, abch bl v mslivně první.
Vtáčíme telefonní číslo a voláme do vzkumného ústavu, abchom zjistili, kde
bdlí vzkumník Mrek.
Oblbl jsem si vsokohorskou turistiku.

Kolik je ve cvičení sloves?

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda