Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Vzory podstatných jmen - opakování

Vzory podstatných jmen - opakování

Zadání:Doplň správná písmena.

Mnulou neděl jsme přijeli s přátel na schůz s učitel naší bvalé škol.
Obdivoval jsem se Mirkov, který přišel o hol.
Oblbl jsem si vsokohorskou turistiku.
Mslivec natrhal dobromsl.
Dalbor hraje vborně na housle.
Při vtvarné vchově malujeme obraz.
Honzík chová plaz.
Farmář prodal všechny kráv.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda