Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Český jazyk | Zdvojené souhlásky

Zdvojené souhlásky

Zadání:Napiš správná písmena. Pozor na psaní ú, ů.

Vpočítej obvod trojhelníku.
Ztra nepjdeme na vučování.
Urostlý muž bl poůstojník.
Beubá žena pomalu přežvkovala rosekané blinky.
Zraněný bžec leží na lžkovém oělení.
Rouřený bk bhal po vběhu.
Děti se snažil oálit nástup do škol.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda