Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Matematika | Čísla větší než 10 000

Čísla větší než 10 000

Zadání:Napiš číslo, které má:

8 desetitisíců, 3 tisíce, 6 desítek, 2 jednotky
3 statisíce, 8 tisíců, 4 stovky, 2 desítky
5 statisíců, 6 stovek, 4 desítky, 9 jednotek
6 desetitisíců, 7 desítek, 3 jednotky 

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda