Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Matematika | Jednotky času

Jednotky času

Zadání:Vypočítej.

2h - 45 min= min
3h + 40 min= min
135 min + 45 min= h
2h 50 min + 20 min = min

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda