Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Matematika | Jednotky délky

Jednotky délky

Zadání:Vypočítej.

2 m + 38 cm = cm
5 m - 40 cm = cm
4 m + 57 cm = cm
450 m + 22 dm = cm
8 km + 320 m = m

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda