Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Matematika | Jednotky objemu

Jednotky objemu

Zadání:Vypočítej slovní úlohu.

Dva sousedé měli bazén.
První měl v bazénu 300 hl vody, druhý měl 39 000 l.

Který ze sousedů měl více vody v bazénu? (první/ druhý) soused.
O kolik? O l.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda