Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Matematika | Násobení a dělení 10, 100, 1 000

Násobení a dělení 10, 100, 1 000

Zadání:Doplň čísla, aby platila rovnost.

30 . 10 = 900 -
3000 + 2400 = 9 .
. 7 = 9200 - 2200
4200 : = 30 . 20
5100 - 1500 = 60 .
4200 : 7 = . 3

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda