Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Matematika | Násobení jednociferným číslem do 10 000

Násobení jednociferným číslem do 10 000

Zadání:Vypočítej.

600 . 3 =
5 . 700 =
800 . 4 =
9 . 300 =
900 . 8 =
2 . 400 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda