Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Matematika | Pamětné násobení a dělení

Pamětné násobení a dělení

Zadání:Doplň tabulku, vypočítej násobení.

x

3000

200

80

7

30

200

10

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda