Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Matematika | Písemné dělení jednociferným číslem

Písemné dělení jednociferným číslem

Zadání:Najdi chybějící dělitele.

648 : = 162
581 : = 83
220 : = 55
496 : = 62
108 : = 12

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda