Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Matematika | Písemné násobení dvojciferným číslem

Písemné násobení dvojciferným číslem

Zadání:Vypočítej slovní úlohu.


Paní Janáčková si plánovala luxusní dovolenou na Floridě, kde chtěla strávit čtrnáct dní.
Zpáteční letenka stojí 16 780 Kč. Jeden den v hotelu na pláži stojí 3 862 Kč.
Na kapesné počítá 50 000 Kč.
Bude paní Janáčkové stačit 110 000 Kč? Ano nebo Ne?
Kolik jí bude chybět či přebývat?

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda