Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Matematika | Písemné sčítání a odčítání čísel větších než 10 000

Písemné sčítání a odčítání čísel větších než 10 000

Zadání:Vypočítej.

O kolik je větší nejmenší šesticiferné číslo než největší čtyřciferné číslo?
O
Jaký je součet nejmenšího čtyřciferného čísla a největšího pěticiferného čísla?

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda