Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Matematika | Počítání s milionem

Počítání s milionem

Zadání:Vypočítej.

 x  x : 2 000    x : 40 000
1 600 000  
1 200 000  
800 000  
1 000 000  
2 000 000  

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda