Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Matematika | Průměr

Průměr

Zadání:Vypočítej slovní úlohu.


Vypočítej, jak dlouho se průměrně čeká ve frontě u pokladny v supermarketu?
Zákaznice čekaly 7 min, 8 min, 13 min, 6 min, 15 min, 5 min.
Jaká je průměrná čekací doba? min
Kolik minut strávily zákaznice ve frontě celkem? min

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda