Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

4. ročník | Matematika | Pamětné sčítání a odčítání čísel větších než 10 000

Pamětné sčítání a odčítání čísel větších než 10 000

Zadání:Vypočítej tabulku.

  320000   690000
+ 30000  
- 2000  
+ 45000  
- 310000  

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda