Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Český jazyk | Číslovky - dva/oba, 3, 4, 5

Číslovky – dva/oba, 3, 4, 5

Zadání:Čísla v závorkách napiš ve správném tvaru.

Viděl jsem (7)  psů, o (6)  kočkách, bez (2)  ještěrek,
se (3)  koťaty, bez (5)  rybek, o (2)  dívkách, se (4)  loutkami,
viděl jsem (8)  lvů, nad (4)  mosty.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda