Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Český jazyk | Podstatná jména - rod mužský

Podstatná jména - rod mužský

Zadání:Napiš ve správném tvaru.

Návštěvníci se příjemně bavl na filmu o statečných (dobrodruh) .
Vzpomnl jsem si na prázdninový pobt na Lsé hoře, kdy jsme se koupal v (soused) vesnici.
Marek vdom nikomu neublžil, proto se (spolužák) nechtěl omluvit.
Chlapci to ukryl do dvou (koš) pod kořeny (lípa) .
Blžilo se (slavnost) vhlášení vsledků.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda