Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Český jazyk | Podstatná jména - rod střední

Podstatná jména - rod střední

Zadání:Napiš správně i, í, y, ý.

Dět uspořádal závody.
Když dívky cvičil se švhadl, seběhl se fanoušci z okol.
Chlapci si vpůjčil míče a házel si s nimi na trávníku.
Na neb létal čáp.
Večer žačky vstoupil na stupnek sláv a převzal čokoládové poháry.
Na polch v okol rostlo obl.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda