Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Český jazyk | Podstatná jména - rod ženský

Podstatná jména - rod ženský

Zadání:Doplň správně.

Za chvl pacholci přinesl otep dřív.
Kapři pleskal ploutvem do vodní hladiny.
Lasčka se hnala za koroptv.
Ve větvch líp si prozpěvoval kos.
Na neb poletoval pěnkav.
Ve vodě dováděl lišky.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda