Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Český jazyk | Předpony bez-, roz-, s-, vz-,

Předpony bez-, roz-, vz-

Zadání:Napiš správně chybějící písmena.

Rovařit, bevadný, rožhavit, běr, vteklý, rojasnit, beubý, bevousý,
beohledný, beedný, rolobit, poastavit, roesmát, vpěra, tvrdlý.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda