Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Český jazyk | Předpony od-, nad-, pod-, před-

Předpony od-, nad-, pod-, před-

Zadání:Zvaž, kde bude d a kde bude dd.

Oat se, popůrný, poaný, poatelna, poůstojník, nahled, pootknout,
poajný, nachod, oělit, oychovat, popěra, opad, dopřát si oech.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda