Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Český jazyk | Přídavná jména měkká

Přídavná jména měkká

Zadání:Napiš správně i, í, y, ý a ze slov v závorce utvoř přídavná jména ve správném tvaru

Šl jsme (husy) () pochodem.
Neotevrej (cizí) () ldem.
(Tropcký) () pavouci bvají (jedovatý) ().
(Orel) () dráp jsou velm slné.
(Hladov) () lvi pokukoval po obti.
(Pilný) () studenti u zkoušek obstál.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda

Pozor na velká písmena na začátku věty.


xNápověda

Pozor na velká písmena na začátku věty.