Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Český jazyk | Přídavná jména přivlastňovací, vzor otcův-matčin

Přídavná jména přivlastňovací, vzor otcův-matčin

Zadání:Napiš správná písmena a slova v závorce dej do správného tvaru.

Dej psov Alíkov do mís (pes) () granule a zalij je (kuře) () vvarem.
(Veterinář) () rady rodiče respektoval.
(Soused) () ps se s naším mazlíčkem popral.
Potkal nás (matka) () kamarád z vsoké škol.
Louka bla obspána velkými (fialový) () květinkam.
(Starosta) () lidé jsou nepříjemn.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda