Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Český jazyk | Předpony -ný, -ní, -ský, -ští

Přípony -ný, -ní, -ský, -ští

Zadání:Z podstatných jmen vytvoř přídavná jména.

Londýn
kůn
den
noc
Brandýs
Praha
lékař
mnich
běloch
vina

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda