Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Český jazyk | Psaní bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně

Psaní bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně

Zadání:Doplň správně chybějící písmena.

Btka vla do širokého vzdu.
Kroužek zpvu práv začal.
Děti mly zpívat lidové zpvy z Moravy.
Vybhl jsem do čtvrtého patra abych obvil, kdo tak skvle zpíval.
Vaše domka m mate.
Nezapoml jsi doma deštník?

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda