Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Český jazyk | Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem

Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem

Zadání:Napiš správně i, í, y, ý.

Udělal to schválně.
Nevm, jak se tam dostal.
Určitě podlezl škvírou pod dveřm.
Ohlédl se za nám, když jsme vstoupl.
Zdvořile nás pozdravl, dokonce i rukama zamával.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda