Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Český jazyk | Slovesa - budoucí čas

Slovesa – budoucí čas

Zadání:Napiš správné tvary sloves v budoucím čase.

Jirka (psát)  úkol.
Jitka (jít)  do škol.
Pes (štěkat)  na pana mslivce.
Lékař (léčit)  mlnáře.
Děti (čekat) na dopis.
Dívky (tancovat) na bále.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda