Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Český jazyk | Slovesa - minulý čas

Slovesa – minulý čas

Zadání:Napiš správná písmena a slovesa v závorkách dej do minulého času.

(Dostat)  jsme chuť na ryb speciality.
(Připravit)  nám je mstní kuchaři na dřevěném uhl.
Servrky (přinášet)  mušlčky zapečené se srem a bramborovmi kroketam.
Dívky si (házet) malm mčem.
Na neb se honil černé mraky.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda