Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Český jazyk | Slovesa - podmiňovací způsob

Slovesa – podmiňovací způsob

Zadání:Napiš tvar podmiňovacího způsobu slovesa být.

Ty  to neudělal.
Já  chtěla být baletka.
Světlana ti ráda připravila večeři.
Kdy  mohl přijít? Máš čas už zítra?
Rádi  vás navštívili, dlouho jsme vás neviděli.
Přečetl  mi děda pohádku?

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda